ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

საბაკალავრო სამართალი

ქუთაისის უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა - 0190103

60 4 წელი
₾ 2500
#

დიპლომირებული მედიკოსი დიპლომირებული მედიკოსი

ქუთაისის უნივერსიტეტის ეკონომიკის დიპლომირებული მედიკოსი პროგრამა -

100 6 წელი
₾ 4000 $
#

სადოქტორო ეკონომიკა

ქუთაისის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა - 0190102

10 2 წელი
₾ 2250
#

სამაგისტრო საბუღალტრო აღრიცხვა

ქუთაისის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა -

10 2 წელი
₾ 2250
#

სამაგისტრო ფინანსები

ქუთაისის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა -

15 2 წელი
₾ 2250
#

საბაკალავრო ბიზნესის ადმინისტრირება

ქუთაისის უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა - 0190101

40 4 წელი
₾ 2250
#

საბაკალავრო ტურიზმის მენეჯმენტი

ქუთაისის უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა - 0190104

40 4 წელი
₾ 2250
#

საბაკალავრო ეკონომიკა

ქუთაისის უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა - 0190102

20 4 წელი
₾ 2250