ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ჩარიცხვასთან დაკავშირებული პროცედურები

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩასარცხად უნდა ჩააბაროთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 

აბიტურიენტთა ცნობარში ჩვენი კოდია : 019

ბიზნესის ადმინისტრირება - 0190101:
ეკონომიკა
 - 0190102;
სამართალი - 0190103;
ტურიზმის მენეჯმენტი  - 0190104;ბიზნეს ადმინისტრირება

1. ქართული ენა და ლიტერატურა;
2. უცხოური ენა;
3. ისტორია ან მათემატიკა

ეკონომიკა

1. ქართული ენა და ლიტერატურა;
2. უცხოური ენა;
3. მათემატიკა

სამართალი

1. ქართული ენა და ლიტერატურა;
2. უცხოური ენა;
3. ისტორია ან მათემატიკა 


ტურიზმის მენეჯმენტი

1. ქართული ენა და ლიტერატურა;
2. უცხოური ენა;
3. ისტორია ან მათემატიკა


PDF ის ნახვა