ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი

სახელიგვარიპოზიციაფაკულტეტიაფილირება
პროფესორი
1იოსებარჩვაძეპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
2ლიაელიავაპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
3აზაიფშირაძეპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
4მირზახიდაშელიპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
5პანტელეიმონკლდიაშვილიპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
6ნიკოლოზჩიხლაძეპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
ასოცირებული პროფესორი
7აკაკიბაკურაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესის
8ციცინოდავითულიანიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესის
9თეავალიშვილიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესის
10ნაირავირსალაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესის
11თეაკორძაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესის
12დავითშავიანიძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესის
13ხათუნაშალამბერიძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესის
14გოდერძიშანიძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესის
15ოთარშენგელიაასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
16მაკალომთაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
17თეონაგრიგოლაშვილიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
18ეკატერინაბაბუნაშვილიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
19გურანდაგობიანიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
20ელგუჯადეისაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
21ეკატერინევაწაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
22რობერტკამლაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
23გურამუფლისაშვილიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
24დარეჯანჩხიროძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
25ციცინოძოწენიძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
26მაიათეთრუაშვილიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
ასისტენტ პროფესორი
27ანიკალანდიაასისტენტ პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
28მალვინაყიფიანიასისტენტ პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
29ალექსანდრევაჭარაძეასისტენტ პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
30სალომეგირგვლიანიასისტენტ პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
31სერგოჩაკვეტაძეასისტენტ პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
ასისტენტი
32მარიამიკოსტავაასისტენტიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
33ალიმიხერხაძეასისტენტიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
34ლელახელაძეასისტენტიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
მოწვეული პერსონალი
35გოდერძითევდორაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
36მაიადვალიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
37ინეზაშენგელიამოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
38გოჩათუთბერიძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
60მაიააზმაიფარაშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
61ნანალუხუტაშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
62ირაკლიავალიანიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
63ნესტანკუტივაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
64ნანაკუპრეიშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
65დიანაუგლავამოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
66სოფიოყუბანეიშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
67თეონამაისურაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
68თინათინმეფარიშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
69ნათიატაბიძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
70შორენახუხუამოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
71ნინოდოღონაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
72თინათინპაროიანიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
73მერაბგოგონაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
74გაგაჩიხლაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
75გიორგიჭუმბურიძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
76გურანდათორდიამოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
77როლანდბრეგვაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
78ანატყეშელაშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
79დარეჯანსპადარიდიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
80ეკატერინედაცვლიშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
81დარინახუბაევიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
82მანანაალადაშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
83გივიფიფიამოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
84იაგოდერძიშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
85ტატიანამურავსკამოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის