ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ევროკავშირის პროექტები

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტი 2010 წლიდან დღემდე ევროკავშირის 12 საერთაშორისო პროექტის მონაწილეა, რომელთაგან დღეს მოქმედებს 2 პროექტი. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მოქმედ კერძო უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებს შორის, ქუთაისის უნივერსიტეტს ერთ-ერთი მოწინავე პოზიცია უკავია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში მონაწილეობის ოდენობით.


#

წელი

პროგრამა

პროექტის ნომერი

ბენეფიციარი ორგანიზაცია

პროექტის სახელწოდება/

ინტერისტიტუციონალური შეთანხმება

1

2019

ერასმუს +

 

609741-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)

RURD - უნივერსიტეტების როლი რეგიონულ განვითარებაში

2

2016

ერასმუს +

 

N573322-EPP-1-2016-IL-EPPKA2-CBHE-JP

გორდონის განათლების აკადემიური კოლეჯი (ისრაელი)

CURE - „კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განთლებისა და დემოკრატიული პრინციპების ხელშეწყობისთვის ისრაელსა და საქართველოში“

3

2015

ერასმუს +

561724-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

მაგდებურგის ოტო-ფონ-გერიკის უნივერისტეტი (გერმანია) / ამსტერდამის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (ნიდერლანდები)

EUCA-INVEST - ინვესტირება კავკასიისა და ცენტრალური აზიის სამეწარმეო უნივერსიტეტებში

4

2017

ერასმუს +

 

ინდივიდუალური სასწავლო მობილობა

Instituto Superior Técnico (IST)- ლისაბონის ტექნიკური უნივერსიტეტი (პორტუგალია)

ინტერინსტიტუციონალური შეთანხმება 2017-2020.

 

5

2013

ტემპუსი

544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES

ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი (გერმანია)

EANet - მეწარმე კურსდამთავრებულთა ქსელი

6

2013

ტემპუსი

543657-TEMPUS-1-2013-1-KZ-TEMPUS-JPGR

ტურარ რისკულოვოს ეკონომიკური უნივერსიტეტი (ყაზახეთი) - ახლანდელი სახელწოდება: „ნარხოზ“-ის უნივერსიტეტი

PEOPLE - საგანმანათლებლო ორგანიზაციის ხელშეწყობა ადამიანური რესურსების მეშვეობით

7

2013

ტემპუსი

543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES

პადერბორნის უნივერსიტეტი (გერმანია)

Cruise-T - შავი ზღვის რეგიონში საკრუიზო ტურიზმის განვითარებისთვის კომპეტენციათა ცენტრების ქსელის შექმნა

 

8

2013

ერასმუსმუნდუსი

545650-EM-1-2013-1-ES-ERA MUNDUS-EMA21

 

სევილიის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)

EMBERერასმუს მუნდუს საგანმანათლებლო შესაძლებლობების გაფართოება

9

2013

ერასმუს მუნდუსი

545743-EM-1-2013-1-EE-ERA MUNDUS-EMA21

ტალინის უნივერსიტეტი (ესტონეთი)

HUMERIA ჰუმანიტარული მეცნიერებები, განათლება, კვლევა, საერთაშორისო ურთიერთობები და ხელოვნება ევროკავშირისა და ENPI-ის უსდ-ებს შორის

10

2012

ტემპუსი

530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR

კობლენც-ლანდაუს უნივერსიტეტი (გერმანია)

INURE - უნივერსიტეტების მართვის ინტეგრირებული სისტემა: ევროპის გამოცდილება პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაგალითზე (BY, GE, MD, UA)

11

2010

ტემპუსი

TEMPUS 511035-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS- SMGR

ASIIN-ის ჯგუფი(გერმანია)

PICQA - უმაღლეს სასწავლებლებში ხარისხის უზრუნველყოფის ინტერნაციონალიზაციისა და კონკურენტუნარიანობის განვითარება

12

2009

ტემპუსი

158739-TEMPUS-2009-DE-JPHES

პადერბორნის უნივერსიტეტი (გერმანია)

WeNeTდისტანციური სწავლება და გადამზადება ტურიზმის სფეროში