ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ელექტრონული სამეცნიერო ბაზები

ელ-ბაზები

მომხმარებელს ბიბლიოთეკაში შეუძლია ისარგებლოს ელექტრონული რესურსებით  და სამეცნიერო ელექტრონული ბაზებით

სამეცნიერო ელექტრონული ბაზები:

Cambridge Journals Online   (https://www.cambridge.org/core) - მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცი

e-Duke Journals Scholarly Collection (https://read.dukeupress.edu/)  მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია.

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books (https://www.elgaronline.com/page/70/journals) - წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ.

SAGE Premier (http://journals.sagepub.com/) - წარმოდენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან.

IMechE Journals(https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche) - წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია.

Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/) - წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები.

Openedition Journals (https://www.openedition.org/) წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.


https://matsne.gov.ge/ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეMathematical Sciences Publishers Journals (https://msp.org/)  -მათემატიკური მეცნიერებები.


პუბლიკაციების გამოქვეყნების შესაძლებლობა ღია წვდომის ელექტრონულ რესურსებში -

უფასოდ:

SAGE APCs for Open Access Journals (https://eifl.net/apcs/sage-apcs-open-access-journals; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eFXf57jkkRonpFK3kCiIcTCI1BbOZbxm5dUaoRXwP0E/edit#gid=0)

De Gruyter APCs for open access publishing (https://eifl.net/apcs/de-gruyter-apcs-open-access-publishing; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uas8IkAWX6T_uLap2PbWnZ18QHaZlaO3LKwwNdjY2eI/edit#gid=0)

50% ფასდაკლებით:

Edward Elgar Publishing APCs for open access publishing (https://eifl.net/apcs/edward-elgar-publishing-apcs-open-access-publishinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtL39geVr5wR_x-aP_sHNO9qh4KxxB1Py8kWBwTgTK4/edit#gid=0

Taylor & Francis APCs for open access journals (https://eifl.net/apcs/taylor-francis-apcs-open-access-journals

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aANWO0xoYueY6Q_LQaQYfN7_uA4XYpahL9GZLeRqnVc/edit#gid=0


The Research4life programmes


http://www.fao.org/agora/ -  პროგრამა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას  კვლევებისათვის საჭირო ონლაინ ინფორმაციაზე, სოფლის მეურნეობის მიმართლებით.

http://www.who.int/hinari - პროგრმა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას კვლევებისათვის საჭირო ონლაინ ინფორმაციაზე, მედიცინის მიმართულებით.

http://www.wipo.int/ardi/ -პროგრმა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას კვლევებისათვის საჭირო ონლაინ ინფორმაციაზე, სამრეწველო მიმართულებით.

http://www.ilo.org/goali - პროგრამა უზრუნველყოფს ონლაინ წვდომას, იურიდიულ კვლევებსა და ტრენინგებზე.

https://www.unenvironment.org/explore-topics/environment-under-review/what-we-do/information-management/online access-research,


Elsevier's scientific bases

Scopus-ის ბაზებზე წვდომის მიზნით, მიყევით და დარეგისტრირდით  ბმულზე http://www.scopus.com.

Scival Funding(Funding Institutional)-ზე  წვდომის მიზნით, მიყევით და დარეგისტრირდით ბმულზე   https://www.fundinginstitutional.com

Scival Funding(Funding Institutional)-ის  რესურსებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად მიყევით   ბმულს

https://www.fundinginstitutional.com

Scopus-ის ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს https://www.elsevier.com/solutions/scopus

Science Direct-ის რესურსებზე წვდომის მიზნით მიყევით და დარეგისტრირდით   ბმულზე https://www.sciencedirect.com/

ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support.