ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

2010-2011 წლის მიღება

2010-2011 წელს უნივერსიტეტი მიღებას აცხადებს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შემდეგ სპეციალობებზე:

  • საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე;
  • საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე;
  • ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა.
კოდი -
019
კრედიტების რაოდენობა -
240
მისაღები კონტინგენტი -
150
წლიური გადასახადი -
2250
ქართ. ენა და ლიტერატურა 1 1
ზოგადი უნარები 2 3
უცხო ენა 3 3
მათემატიკა 4 3
პრიორიტეტების რიგი -
2-3-4-1