ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ვებინარი თემაზე

ვებინარი თემაზე "დისტანციური სწავლების მეთოდების საუკეთესო პრაქტიკა"

2020 წლის 24 ივნისს, ქუთაისის უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართა ვებინარი "დისტანციური სწავლების მეთოდების საუკეთესო პრაქტიკა", რომელიც შეიმუშავა და განახორციელა ქუ-ს პარტნიორმა უნივერსიტეტმა, ხორტიციის ეროვნულმა აკადემიამ.

აკადემიის მიერ ვებინარის მსვლელობისას წარმოდგენილ იქნა რამდენიმე საკვანძო თემა: ალგორითმი დისტანციური სწავლების ორგანიზებისთვის უმაღლესი განათლების სტრუქტურულ ნაწილში; სხვადასხვა პლატფორმის და რესურსების შედარებითი მახასიათებლები დისტანციური სწავლების ორგანიზებისთვის; დისტანციური სწავლების არატრადიციული ფორმებისა და მეთოდების გამოყენების მახასიათებლები; კლინიკური პრაქტიკის ორგანიზების თვისებები ფიზიოთერაპიისა და ოკუპაციური თერაპიის სპეციალობაში დისტანციურ რეჟიმში; ონლაინ სესიების მახასიათებლები; განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამკომპონენტიანი დისტანციური სისტემა.

ვებგვერდის დასრულების შემდეგ, ქუთაისის უნივერსიტეტის ყველა მონაწილემ მიიღო სერთიფიკატი. ვებინარის მიმდინარეობაში ჩართული იყვნენ ორივე უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული წარმომადგენლები, ასევე სტუდენტური თვითმართველობის ხელმძღვანელები. 

ხორტიციის ეროვნული აკადემიის რექტორმა ქალბატონმა ვალენტინა ნეჩიპორენკომ გამოხატა გულწრფელი მზადყოფნა, გააგრძელოს თანამშრომლობა ორ უნივერსიტეტს შორის და მოიწვია ქუთაისის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები გაცვლითი პროგრამებისა და სასწავლო ვიზიტებისათვის.

ქუთაისის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების, ინტერნაციონალიზაციისა და კვლევების ხელშეწყობის სამსახურის ხელმძღვანელმა - ჭაბუკი ჭეიშვილმა მადლობა გადაუხადა ხორტიციის ნაციონალური აკადემიის ადმინისტრაციას ხარისხიანი და შინაარსობრივი ვებინარის მომზადებისათვის და შესთავაზა თანამშრომლობის გაგრძელება და სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის გაცვლითი პროგრამის წამოწყება.