ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

განისაზღვრა 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ვადები

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 21 ივნისის N264 ბრძანებით განისაზღვრა 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტების მობილობის პროცესის ვადები:

1 ივლისი - 29 ივლისი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების ადგილების ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა.

1 აგვისტო – 31 აგვისტო

მობილობის მსურველი სტუდენტების ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა

2 სექტემბერი - 16 სექტემბერი

მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების ცენტრში წარმოდგენის ვადა

მობილობის პროცესის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე: www.eqe.ge (მობილობა); ცხელ ხაზზე 236-57-92, ან მოგვწერეთ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected]

სტუდენტების მობილობის პროცესის განხორციელების დეტალური ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

ქუთაისის უნივერსიტეტის ოფიციალური ბრძანება!