ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ბრძანება  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №506  - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ