ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ქუთაისის უნივერსიტეტის პრიორიტეტები

ქუთაისის უნივერსიტეტის მისიაა იმერეთის მხარეში იყოს საუკეთესო:

 • საქართველოს და მსოფლიოს სხვა ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ბიზნეს და ეკონომიკური ცოდნის მიწოდებაში, შესაბამისი აკადემიური ღირებულებების ფორმირებაში, მათი შენარჩუნებისა და გამოყენების უნარის განვითარებაში;
 • კვალიფიციური, ღრმა კომპეტენციის, კრიტიკულ სიტუაციებში ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღების უნარისა და მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების მქონე ეკონომისტთა ახალი თაობების მომზადებაში;
 • სრულფასოვანი მოქალაქეების, თანამედროვე ლიდერების ჩამოყალიბებაში, რომლებიც მზად იქნებიან თამამად შეხვდნენ აწმყოს გამოწვევებს და თავიანთი პროფესიონალიზნით გაამდიდრონ მომავალი;
 • კრეატიულობასა და ნოვატორულობაში;
 • რეგიონული და საერთო-სახელმწიფო მნიშვნელობის სოციალურ-ეკონომიკური კვლევების განხორციელებაში, საკუთარი სამეცნიერო პოტენციალის სრული გამოყენებისა და მის შემდგომ განვითარებაზე გამოუდმებული ზრუნვის პირობებში;

აქ თანამედროვე ცოდნის მისაღებად ყველა პირობაა შექმნილი:

 • განახლებული, გალამაზებული შენობა და ეზო, ნათელი, თბილი კეთილმოწყობილი და სათანადო ტექნიკით აღჭურვილი აუდიტორიები;
 • უახლესი, თანამედროვე ლიტერატურით დაკომპლექტებული ბიბლიოთეკა და სამკითხველო დარბაზი;
 • ორი კომპიუტერული კლასი, მუდმივად ხელმისაწვდომი ინტერნეტი;
 • ენათა ცენტრი;
 • სააქტო დარბაზი კონფერენციებისათვის, სცენისა და ხელოვნების მოყვარულთათვის;
 • ღრმა კვალიფიკაციის მქონე, საუკეთესო პროფესურა;
 • თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროგრამები;
 • სასწავლო პრაქტიკა: TBC-ბანკში, ტაო-პრივატ-ბანკში სადაზღვევო კომპანიაში „ალდაგი ბისიაი“;
 • უნივერსიტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაერთონ სასწავლო-გაცვლით პროგრამებში: Fullbright, Maski, Irex, Kirkland, Eeu, Daad