ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ქუთაისის უნივერსიტეტის შიგა საგრანტო კონკურსის შედეგები!

2010 წლის 19-20 მარტს ქუთაისის უნივერსიტეტში ჩატარდა კონკურსი აკრედიტებულ საბაკალავრო პროგრამაზე სასწავლო გრანტის მოსაპოვებლად. მონაწილეებმა ტესტირება გაიარეს ზოგად უნარებში.

ქუთაისის უნივერსიტეტში ჩარიცხულთაგან კონკურსის შედეგების მიხედვით პირველ ადგილზე გასული აბიტურიენტი მიიღებს 100 % დაფინანსებას, ხოლო მე-2 და მე- 3 ადგილზე გასული აბიტურიენტები-50% დაფინანსებას. თუ გამარჯვებულები პარალელურად მოიპოვებენ სახელმწიფო სასწავლო გრანტს, უნივერსიტეტის მიერ დაწესებული გრანტი შეუნარჩუნდება სტიპენდიის სახით.

საგრანტო კონკურსის მასალა:

საგრანტო ქულის გამოთვლის წესი
ტესტი #1
| სწორი პასუხები #1
ტესტი #2 | სწორი პასუხები #2

# პირადი N სულ
ნედლი
სულ
საგრანტო
1 60001125967 75 157374
2 60001147558 74 155974
3 60001127726 73 152542
4 60001139725 73 151970
5 60001151877 73 151214
6 60001114616 70 149420
7 60001146831 70 149030
8 60001138235 68 147511
9 60001133459 69 144333
10 01017054232 66 143724
11 60001152220 66 143598
12 60001134088 68 142933
13 62013002621 66 142415
14 60001090200 66 141904
15 60001140169 66 140567
16 60001146853 68 140563
17 60001138592 68 140502
18 60001148211 65 139902
19 60001138495 65 139545
20 18001063943 66 139482
21 18001063820 68 139174
22 21001041677 65 138810
23 60001152224 65 137961
24 60701161397 65 137380
25 60001147472 63 135961
26 60001148640 65 134897
27 60001035777 61 133684
28 37001059456 65 133404
29 60001138586 63 133140
30 60001082336 64 132648
31 60001128091 63 131853
32 60001147853 60 131663
33 60001147476 61 131292
34 18001063361 65 131218
35 60001133766 60 130518
36 60001157942 59 130364
37 60001144831 61 129465
38 60001142954 62 129260
39 60001140751 57 128007
40 60001153482 60 127893
41