ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

მიმდინარე წლის 15 ივნისს გაიმართა დოქტორანტ ნაზი ბარათაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „საგადასახადო სისტემის როლი ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაში“ საჯარო დაცვა.  ხელმძღვანელი: ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნიკო ჩიხლაძე. 
აღსანიშნავია, რომ სადისერტაციო ნაშრომმა, უნივერსიტეტში დანერგილ ანტიპლაგიატის პროგრამაში-strikeplagiarism.com შემოწმება წარმატებით გაიარა.