ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სტრატეგიული განვითარების, ინტერნაციონალიზაციისა და კვლევების ხელშეწყობის სამსახური

სამსახურის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა:

სამსახურის უფროსი

ჭაბუკი ჭეიშვილი

საკონტაქტო: 595337800

[email protected] 

საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი

მარიკა ჯიმშელეიშვილი

საკონტაქტო: 598449355

[email protected] 


კვლევითი პროექტების მენეჯერი 

გიორგი დათუაშვილი

საკონტაქტო: 557350300

[email protected] 


სამსახურის ფუნქციები:

 1. ·         უნივერსიტეტის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობის გზით უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და მასში ცვლილებების შეტანა მოკლე და გრძელვადიანი პერსპექტივის გათვალისწინებით;

  ·         უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის (გარდა დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებით სწავლების ფარგლებში წარმოებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა) კოორდინაცია;

  ·         ინფორმაცი მოძიება, შეკრება გავრცელება საზოგადოების თანამშრომლებსა და სტუდენტებში სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაფინანსების თაობაზე;

  ·         უნივერსიტეტთან არსებული საერთაშორისო კავშირების გაფართოვება, ახალი პარტნიორული კონტაქტების მოძიება და დამყარება საქართველოსა და უცხოეთის უნივერსიტეტებთან;

  ·         კონკურსის ორგანიზება საზოგადოების შიდა და გარე წყაროდან მოზიდული საგრანტო პროექტებში თანამშრომელთა და სტუდენტთა ჯგუფის შესარჩევად;

  ·         საერთაშორისო პროექტების, გრანტების, გაცვლითი პროგრამების მოძიება და მოზიდვა;

  ·         საერთაშორისო, საგრანტო და გაცვლითი პროექტების შესრულების ადმინისტრირება;

  ·         საზღვარგარეთ გასაგზავნი დოკუმენტაციისა და ოფიციალური კორესპონდენციის მომზადება და თარგმის ხელშეწყობ;

  ·         უნივერსიტეტის უცხოელი სტუმრებისა და ოფიციალური დელეგაციების მიღების კოორდინაცია;

  ·         უნივერსიტეტთან არსებული ჟურნალის ეკონომიკურიპროფილის სარედაქციო-საგამომცემლო პროცესების უზრუნველყოფა.