ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სტიპენდიები

  • 100 %_იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტით ჩარიცხული აბიტურიენტი მიიღებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 200 ლარის ოდენობით;

  • აბიტურიენტი, რომელიც ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და საგანში - „ინგლისური ენა“ მიიღებს 60 ქულას ან მეტს, ან რომლის ნედლი ქულა ნაკლებია 60-ზე, მაგრამ მისი სკალირებული ქულა გათანაბრებულ იქნება მინიმუმ ნედლ 60 ქულასთან, მიიღებს შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტი“-ს სწავლების საფასურის სრულ - 100%_იან დაფინანსებას.

  • მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები უნივერსიტეტისგან შიდა გრანტს მიიღებენ, რაც მათ სემესტრული GPA-ით განისაზღვრება:
    თუ სტუდენტის GPA სემესტრის დასრულების შემდეგ, მინიმუმ 3.0-დან 3,4-მდე შუალედშია, 50%-იან დაფინანსებას მიიღებს.
    თუ GPA 3.4-3.7-ის შუალედშია - 70%-იანი გრანტს.
    თუ GPA 3,7-4.0-ის ტოლია - 100%-იანი გრანტს.

საკუთარი GPA-ს გამოსათვლელად გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული კალკულატორი

GPA კალკულატორი

კალკულატორში შეიყვანეთ ცხრილში მოცემული შეფასება თქვენი ქულების შესაბამისად:

ქულაშეფასება
91 -100A
81-90B
71-80C
61-70D
51-60E


საგანი შეფასება კრედიტი
საგანი 1
საგანი 2
საგანი 3
საგანი 4
საგანი 5
საგანი 6
საგანი 7
საგანი 8