სწავლის სტანდარტული წლიური საფასურია 2250 ლარი

 

 

 

 

ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობ ისარგებლონ 0%-იანი სასწავლო სესხით თავად უნივერსიტეტისაგან. წლიური საფასური ნაწილდება 10 თვეზე სასწავლო წლის განმავლობაში.

 

სტიპენდიები


 

ჩაირიცხე ქუთაისის უნივერსიტეტში 100 %  სახელმწიფო გრანტით და მიიღე სტიპენდია 200 ლარის ოდენობით

 

\"\\"\\"\"

ასევე მოქმედებს სტიპენდიები წარჩინებული სტუდენტებისათვის :

1) ორი მაღალი რეიტინგის მქონე, წარჩინებული სტუდენტისათვის უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა - ვალერიან ქელბაქიანისა 100 ლარის ოდენობით

2) სამი კატეგორიის ჩვეულებრივი სტიპენდია ყოველ კურსზე საბაკალავრო პროგრამების მიხედვით მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისთვის  60, 50, 40 ლარის ოდენობით