აქციები

 

სწავლის სტანდარტული წლიური საფასურია 2250 ლარი

ქუთაისის უნივერსიტეტში პირველი, მეორე ან მესამე არჩევანით ჩარიცხვის შემთხვევაში  მიიღე ყოველწლიური ფასდაკლება : პირველი არჩევანი - 250 ლარი , მეორე არჩევანი - 200 ლარი, მესამე არჩევანი - 150 ლარი.

29-30 აპრილს უნივერსიტეტში გაიმართება შიგა საგრანტო კონკურსი, რომელიც შანსს აძლევს 3 აბიტურიენტს მიღწეული შედეგის შესაბამისად მიიღოს 100% და 50% გრანტი 4 წლის განმავლობაში.
I ადგილზე გასული - სრულად თავისუფლდება სწავლის საფასურის გადახდისაგან.
II-III ადგილზე გასული - თავისუფლდება სწავლის საფასურის გადასახადის ნახევრიდან.

თუ კონკურსის გამარჯვებული იმავდროულად მოიპოვებს სახელმწიფო სასწავლო გრანტს, უნივერსიტეტის მიერ დაწესებული გრანტი შეუნარჩუნდებათ სტიპენდიის სახით !

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 25 აპრილი !
რეგისტრაცია გაიარეთ აქ https://goo.gl/71EdNt

 

ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობ ისარგებლონ 0%-იანი სასწავლო სესხით თავად უნივერსიტეტისაგან. წლიური საფასური ნაწილდება 10 თვეზე სასწავლო წლის განმავლობაში.

 

სტიპენდია

ჩაირიცხე ქუთაისის უნივერსიტეტში 100 %  სახელმწიფო გრანტით და მიიღე სტიპენდია 100 ლარის ოდენობით

 

ასევე მოქმედებს სტიპენდიები წარჩინებული სტუდენტებისათვის :

1) ორი მაღალი რეიტინგის მქონე, წარჩინებული სტუდენტისათვის უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა - ვალერიან ქელბაქიანისა და რევაზ ლაღიძის სახელობითი სტიპენდია 100-100 ლარის ოდენობით

2) სამი კატეგორიის ჩვეულებრივი სტიპენდია ყოველ კურსზე საბაკალავრო პროგრამების მიხედვით მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისთვის  60, 50, 40 ლარის ოდენობით