• საბაკალავრო პროგრამები შემუშავებულია თანამედროვე ბიზნეს გამოცდილების მქონე პროფესორთა მიერ. მათი მოქნილი დიზაინი საშუალებას მოგცემთ შექმნათ საკუთარი, ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამა თქვენი სურვილებისა და მისწრაფებების გათვალისწინებით და ძირითადი კვალიფიკაციის პარალელურად მიიღოთ ცოდნა დამატებით სპეციალობაშიც, რაც ერთობ გაზრდის თქვენს კონკურენტუნარიანობას შრომის ბაზარზე და წარმატებული კარიერის ფორმირების საფუძველი გახდება.

     

    ამ მიზნით მიმდინარე წელს უნივერსიტეტი გთავაზობთ სამ ძირითად MAJOR პროგრამას:

ბიზნესის ადმინისტრირება საბაკალავრო პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა

 

ეკონომიკა საბაკალავრო პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა

 

ტურიზმი საბაკალავრო პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა

 

 

და ხუთ MINOR (დამატებით) პროგრამას:

ეკონომიკა საბაკალავრო პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა

 

ბიზნესის ადმინისტრირება საბაკალავრო პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები საბაკალავრო პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა

 

ინგლისური ენა საბაკალავრო პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა

 

გამოყენებითი მათემატიკა საბაკალავრო პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა

 

 

თქვენ შეძლებთ გაიღრმავოთ არჩეული პროფესიისათვის აუცილებელი კრიტიკული აზროვნების უნარი, გამოიმუშავოთ პროფესიული მუშაობის ჩვევები პრესტიჟულ პროფილურ დაწესებულებებში სასწავლო პრაქტიკის გავლით. ჩვენ ჩაგრთავთ რეალურ ბიზნესში - ეს არის კომბინაცია, რომელსაც ვერ იპოვით ვერსად და რომელსაც აფასებს დამსაქმებელი.

 

2010

ბიზნესის ადმინისტრირება major

საბაკალავრო პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა