საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა დ სპორტის სამინისტრო

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

უმაღლესი განათლების ექსპერტთა და ტემპუსის/ერაზმუს+ ეროვნული ოფისის მიერ მომზადებული პუბლიკაციები 

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაცია

სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაცია

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ბრიტანული სააგენტო

გერმანიის აკრედიტაციის საბჭო

ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსი

ბერლინის კომუნიკე

ბოლონიის დეკლარაცია

ლისაბონის კონვენცია

პრაღის კომუნიკე

პლაგიარიზმის პრევენცია