ღონისძიების ავტორი

საჯარო ლექცია - \"ფილოსოფიური საუბრები ევოლუციაზე\"

საჯარო ლექცია თემაზე \"ფისლოსიური საუბრები ევოლუციაზე\" 

ლექციას წაიკითხავს ქუთაისის უნივერსიტეტის რექტორი დავით თვალთვაძე.

შეხვედრა გაიმართება ქუთაისის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში