ღონისძიების ავტორი

მასტერკლასი- პროფორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა

4 აპრილს, ხუთშაბათს 14.00 სთ. ქუთაისის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება მასტერკლასი- პროფორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა ( CV- ის შედგენისა და გასაუბრების ტექნიკები).
გაიცემა სერთიფიკატი.
დასწრება თავისუფალია.