შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსი


შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა გამოაცხადა ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017წლის კონკურსი.

კონკურსის პირობები იხილეთ ბმულზე
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook