ფაკულტეტის საბჭოს ფორმირების შესახებ


შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის შინაგანაწესის 63.4 პუნტის შესაბამისად ვბრძანებ:

 

 1. შინაგანაწესის LIII თავის შესაბამისად შეიქმნას შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:

 

 • ბაბუნაშვილი ეკატერინა -ასოც. პროფესორი, საბჭოს თავმჯდომარე;
 • არჩვაძე იოსები- პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • ბაკურაძე ალეკო-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • გრიგოლაშვილი თეონა-ასისტ.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • გურაბანიძე ვაჟა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • დავითულიანი ციცინო-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • დეისაძე ელგუჯა-ასისტ.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • ელიავა ლია-პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • ვალიშვილი თეა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • ვირსალაძე ნაირა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • იფშირაძე აზა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • კამლაძე რობერტი-ასისტ.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • კლდიაშვილი პაატა-ასპც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • კორძაძე თეა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • ლუხუტაშვილი ნანა-ასისტ.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • სვანაძე სერგო-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • უფლისაშვილი გურამი-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • ყიფიანი მავლინა-ასისტ.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • შალამბერიძე ხათუნა- ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • შანიძე გოდერძი-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • ჩიხლაძე ნიკო-პროფესორი, საბჭოს წვრი;
 • ხიდაშელი მირზა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • შავიანიძე დავითი-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • შენგელია ოთარი-ასისტ.პროფესორი, საბჭოს წევრი;
 • თედორაძე ლაშა-ეკონომიკის ბაკალავრიატის სტუდენტი, საბჭოს წევრი;
 • ლომინაძე რუსიკო-ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრიატის სტუდენტი, საბჭოს წევრი;
 • გიორხელიძე ნინო-ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრიატის სტუდენტი, საბჭოს წევრი;
 • შალამბერიძე თამთა- ეკონომიკის ბაკალავრიატის სტუდენტი, საბჭოს წევრი;
 • გელდიაშვილი გიორგი-ეკონომიკის ბაკალავრი, საბჭოს წევრი;
 • ჭანტურია სალომე- ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, საბჭოს წევრი;

 

 1. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ოფისის მენეჯერმა (მ. ყიფიანი) ბრძანების გამოცემისთანავე:

ა) ელექტრონული ფოსტით აცნობოს საბჭოს ყველა წევრს საბჭოს შექმნის შესახებ:

ბ) ბრძანების დამოწმებული ასლი განათავსოს საინფორმაციო დაფაზე ფაკულტეტის დეკანის ოფისთან.

 

 1. ეთხოვოს კომპიუტერული და საინფორმაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის სამსახურს, ბრძანება გამოაქვეყნოს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე

 

 1. ბრძანება ძალაშია გამოცემის დღიდან.

 

 

 

დეკანი                                                                      ე.ბაბუნაშვილი


არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook