სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა


2017 წლის 16 დეკემბერს 13 საათზე გაიმართება დოქტორანტ თეონა გრიგოლაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „საქართველოს ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის სრულყოფის მეთოდოლოგიური საფუძვლები“ (ხელ-ლი პროფ. .ელიავასაჯარო დაცვა. მისამართი: ქუთაისი, წერეთლის ქუჩა №13, ქუთაისის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზი.
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook