ახალი პრაქტიკის ხელშეკრულება


  ქუთაისის უნივერსიტეტსა და ააიპ ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრს შორის დაიდო ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის ტურიზმის მენეჯმენტის პროგრამის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის პროფესიული პრაქტიკის პროგრამის განხორციელებას. აღნიშნული პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა ხელს შეუწყობს სტუდენტთა პროფესიული უნარ-ჩვევების გაღრმავებას, დარგობრივი, თეორიული ცოდნის სრულფასოვან ათვისებას და პრაქტიკული საქმიანობისათვის მზადყოფნას.


არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook