ახალი მემორანდუმი შპს ქუთაისის უნივერსიტეტსა და ტურისტული კომპანია შპს „გუდ თრეველ ქუთაისს“შორის


შპს ქუთაისის უნივერსიტეტსა და ტურისტული კომპანია შპს „გუდ თრეველ ქუთაისს“შორის  გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, ტურიზმის მენეჯმენტის პროგრამის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის პროფესიული პრაქტიკის პროგრამის განხორციელებას.  პრაქტიკის პროგრამა ხელს შეუწყობს სტუდენტთა პროფესიული უნარ-ჩვევების გაღრმავებას, დარგობრივი, თეორიული ცოდნის სრულფასოვან ათვისებას და პრაქტიკული საქმიანობისათვის მზადყოფნას.


არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook