მემორანდუმი სს“კრედო ბანკ“- სა და შპს ქუთაისის უნივერსიტეტს შორის


შპს \"ქუთაისის უნივერსიტეტსა\" და სს“კრედო ბანკ“- ს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს უნივერსიტეტისათვის  კრედოში არსებული ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას; უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს თავის სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან არსებული ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას.

სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დასაქმება დამოკიდებული იქნება მხოლოდ მათ უნარებზე და შედეგებზე, რომელსაც ისინი გამოავლენენ შესაბამისი ვაკანსიისთვის შესარჩევ საკონკურსო პროცესში , სხვა ყველა კანდიდატთან თანაბარ პირობებში.
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook