აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსის შედეგები


აკადემიური პერსონალის შესარჩევად დირექტორის 24.01.2018 #9 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულებად საკონკურსო კომისიამ დაადგინა (ოქმი №4, 21.05.2018):

  • ძოწენიძე ციცინო - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;
  • ჩხიროძე დარეჯან - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;
  • ვაწაძე ეკატერინე - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;
  • გობიანი გურანდა - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე.

 
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook