ტრენინგი - "როგორ გავიაროთ გასაუბრება"


 მარკეტინგისა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით და 22 ივნისს 13.00 საათზე საკონფერენციო დარბაზში ჩაატარდა ტრენინგი  თემაზე: როგორ დავტოვოთ გასაუბრებაზე დაუვიწყარი შთაბეჭდილება. ტრენერი იყო სტუდენტთა კარიერული განვითარების კოორდინატორი ანა ტყეშელაშვილი. ტრენინგი განხორციელდა უწყვეტი სწავლების ცენტრის დახმარებით.

 გამოიკვეთა, რომ მსგავსი ტრენინგები აუცილებელი და საჭიროა სტუდენტებისათვის, რაც მათ მისცემთ შესაძლებლობას თავდაჯერებულად იგრძნონ თავი კონკურენტულ გარემოში,  დააინტერესონ დამსაქმებლები და იპოვონ მათთვის სასურველი სამუშაო ადგილი.

სტუდენტთა კარიერული განვითარების მიზნით უნივერსიტეტი კვლავ განახორციელებს  სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ  მსგავს აქტივობებს.

 
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook