ბრძანება საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატთა დაშვების შესახებ



არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook