სამუშაო შეხვედრა "კვლევა და განვითარება კვლევით უნივერსიტეტში"


ქუთაისის უნივწერსიტეტში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა "კვლევა და განვითარება კვლევით უნივერსიტეტში", რომელსაც უძღვებოდა ფილოსოფიის დოქტორი, თსუ-ს პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარი ქალბატონი მარინე ჩიტაშვილი.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:
  • უნივერსიტეტში კვლევის ხელშეწყობა
  • სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების დაფინანსების წყაროები, ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტები, კონკურსის პირობები
  • სად და როგორ შეიძლება გამოქვეყნება - სამეცნიერო ჟურნალის ინდექსირების (სხვადასხვა ინდექსის მინიჭების) და აღიარების ბაზებში მოხვედრის შესაძლებლობა
  • გაერთიანებული სადოქტორო სწავლების მიზნები, დაგეგმვა, შეფასება და ექსპერტიზა. 

სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორები და ადმინისტრაციის თანამშრომლები.
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook