ბრძანება წითელას პრევენციის შესახებ


წითელას გავრცელების პრევენციის მიზნით ქუთაისის უნივერსიტეტი გეგმავს ადგილზე უზრუნველყოს უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და თანამშრომლების  უფასო ვაქცინაცია.

 ვაქცინაციის ჩატარება აუცილებელია!

გთხოვთ, დაუყოვნებლივ მიაწოდოთ  დეკანატს ცნობა წითალაზე აცრის  შესახებ.

დამადასტურებელი ცნობის არქონის შემთხვევაში ჩაეწერეთ უფასო ვაქცინაციაზე დეკანატში.

ნუ ჩააყენებთ საფრთხეში საკუთარ და ახლობლების ჯანმრთელობას!

ბრძანება
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook