ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი ამერიკული ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრად აირჩიეს


ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკო ჩიხლაძე აირჩიეს ამერიკული ჟურნალის „JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT“ სარედაქციო კოლეგიის წევრად. 

ჟურნალის გამომცემელია David Publishing Company (DPC) - ინგლისურენოვანი ჟურნალების და წიგნების პროფესიული გამომცემლობა, რომლის ძირითადი თემაა STEM (მეცნიერება, ტექნიკა, ენერგეტიკა, მედიცინა).

ჟურნალი გამოიცემა აშშ-ში, სამეცნიერო-საგამომცემლო მომსახურებას უწევს 150 ქვეყანას.

ჟურნალი ინდექსირდება: Database of EBSCO, Massachusetts, USA; Ulrich’s Periodicals Directory; Google scholar; J-Gate; Index Copernicus International; Academic Keys; Electronic Journals Library; InfoBase Index; CiteFactor (USA); getCITED; Scientific Indexing Services; INNO SPACE; SJournal Index; Sherpa/Romeo; Scholar Steer; WZB Berlin Social Science Centre; HsH - Bibliothek - EZB Detailansicht; WorldCat; Open Academic Journal Index
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook