ვორქშოპი თემაზე„სამუშაოს ძებნის ტექნიკები და პროფესიული ორიენტაცია “


ქუთაისის უნივერსიტეტი აგრძელებს ზრუნვას სტუდენტების კარიერული განვითარებისათვის:

ამ მიზნით სასწავლო პროცესების მართვისა და სტუდენტური სერვისების  სამსახურის,  სტუდენტთა კარიერული განვითარების კოორდინატორმა სტუდენტებისათვის ჩაატარა მორიგი ვორქშოპი : „ სამუშაოს ძებნის ტექნიკები და პროფესიული ორიენტაცია “.
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook