უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობითი ორგანოა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობითი საბჭო. დაწვრილებით იხილეთ საბჭოს დებულება.

საბჭოს წევრები

  1. ხაზარაძე  ნინო
  2. თაბუკაშვილი  მედეა
  3. კლდიაშვილი პანტელეიმონი
  4. ჩიხლაძე   ნიკოლოზი
  5. სვანაძე სერგო
  6. ვირსალაძე ნაირა
  7. რობაქიძე ინდირა
  8. გურგენიძე მარიამი
  9. სართანია გიზო