ქუთაისის უნივერსიტეტი ზრუნავს საკუთარი სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დასაქმებასა და კარიერის განვითარებაზე. ამ მიზანს ემსახურება უნივერსიტეტში კარიერის ხელშეწყობის სამსახური, სადაც შესაძლებლობა აქვთ მსურველებს მოიძიონ მათთვის სასურველი სამსახური, გაიარონ სტაჟირების პროგრამები და დაგეგმონ წარმატებული კარიერა. (იხ. დებულება)

   კარიერის ხელშეწყობის სამსახური ანხორციელებს შემდეგ  სასწავლო და დასაქმების შესაძლებლობებს:

  • პრაქტიკის ორგანიზება.
  • სტაჟირების ორგანიზება საჯარო და კერძო დაწესებულებებში.
  • პოტენციურ დამსაქმებლებთან თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სტაჟირებასა და დასაქმებას.
  • დამსაქმებლებთან სტუდენტების შეხვედრის ორგანიზება.
  • პროფესიული და კარიერული ზრდის ტრენინგ-კურსების ორგანიზება.
  • რეგიონის მასშტაბით არსებული ვაკანსიების შეგროვება და სტუდენტთა ინფორმირებულობა.
  • ყოველწლიურად დასაქმების ფორუმში მონაწილეობის ორგანიზება.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ანა ტყეშელაშვილი

კარიერის ხელშეწყობის სამსახურის უფროსი

მობ: (+995) 555 52 34 54

ელ-ფოსტა: ana.tkeshelashvili@unik.edu.ge

აუდიტორია #311