ქუთაისის უნივერსიტეტი ამაყობს საკუთარი კურსდამთავრებულებით, რომელთა  დიდი ნაწილი დასაქმებულია და წარმატებით მოღვაწეობენ, როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო სექტორში. დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს.