სტიპენდიები წარჩინებული სტუდენტებისათვის :

1) 2 მაღალი რეიტინგის მქონე, წარჩინებული სტუდენტისათვის უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა - ვალერიან ქელბაქიანისა და რევაზ ლაღიძის სახელობითი სტიპენდია 100 100 ლარის ოდენობით

2) სამი კატეგორიის ჩვეულებრივი სტიპენდია ყოველ კურსზე საბაკალავრო პროგრამების მიხედვით მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისთვის  60, 50, 40 ლარის ოდენობით