ქუთაისის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა:

 

 1. ბაბუნაშვილი ეკატერინა -ასოც. პროფესორი, საბჭოს თავმჯდომარე
 2. არჩვაძე იოსები- პროფესორი, საბჭოს წევრი
 3. ბაკურაძე ალეკო-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 4. გურაბანიძე ვაჟა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 5. დავითულიანი ციცინო-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 6. ელიავა ლია-პროფესორი, საბჭოს წევრი
 7. ვალიშვილი თეა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 8. ვირსალაძე ნაირა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 9. იფშირაძე აზა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 10. კლდიაშვილი პაატა-ასპც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 11. კორძაძე თეა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 12. სვანაძე სერგო-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 13. უფლისაშვილი გურამი-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 14. შალამბერიძე ხათუნა- ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 15. შანიძე გოდერძი-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 16. ჩიხლაძე ნიკო-პროფესორი, საბჭოს წვრი
 17. ხიდაშელი მირზა-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი
 18. შავიანიძე დავითი-ასოც.პროფესორი, საბჭოს წევრი