შპს ქუთაისის უნივერსიტეტი 2010 წლიდან დღემდე ევროკავშირის 11 საერთაშორისო პროექტის მონაწილეა. იგი წარმატებით თანამშრომლობს შემდეგ პარტნიორ უნივერისტეტებთან და ორგანიზაციებთან განათლებისა და კვლევის მიმართულებით: