ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

დიპლომირებული მედიკოსი დიპლომირებული მედიკოსი

ქუთაისის უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსი პროგრამა

100 6 წელი
₾ 4000 $
#

სადოქტორო ეკონომიკა

ქუთაისის უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა

10 3 წელი
₾ 2500
#

სამაგისტრო საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი

ქუთაისის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა

10 2 წელი
₾ 2250
#

სამაგისტრო ფინანსები

ქუთაისის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა

15 2 წელი
₾ 2250
#

საბაკალავრო ბიზნესის ადმინისტრირება

ქუთაისის უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა 0190101

40 4 წელი
₾ 2250
#

საბაკალავრო ტურიზმი

ქუთაისის უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა 0190104

40 4 წელი
₾ 2250
#

საბაკალავრო ეკონომიკა

ქუთაისის უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა 0190102

20 4 წელი
₾ 2250