ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

შიდა მობილობის ვადები და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

შიდა მობილობის ვადები და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

შემოდგომის  სემესტრში, შიდა მობილობით სარგებლობის მსურველ  სტუდენტთა განცხადებების მიღება განხორციელდება 2020 წლის 31 აგვისტოდან  2020 წლის 4 სექტემბრის  ჩათვლით.

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტში შიდა მობილობით მისაღებ სტუდენტთა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე:

ა) ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 3 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია I, III, V,  და VII სასწავლო სემესტრზე.

ბ) ეკონომიკის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 3 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია I, III, V,  და VII სასწავლო სემესტრზე;

გ) ტურიზმის მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 3 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია I, III, V,  და VII სასწავლო სემესტრზე;

დ) საბუღალტრო აღრიცხვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 3 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია I და III სასწავლო სემესტრზე;

ე) ფინანასების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 3 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია I და III სასწავლო სემესტრზე;

ვ) ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა - 1 ვაკანტური ადგილი.