ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ევროსტუდენტის ეროვნული პროექტის- საერთაშორისო კვლევა

ევროსტუდენტის ეროვნული პროექტის- საერთაშორისო კვლევა

საქართველო ჩართულია ევროსტუდენტი 8-ის საერთაშორისო კვლევაში, რომლის მიზანია სტუდენტთა ცხოვრებისა და სწავლის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შესწავლა და ევროპის ქვეყნების მასშტაბით შედარებითი ანგარიშის მომზადება.

ამჟამად მიმდინარეწობს კვლევის საველე სამუშაო.
 

ვიდეორგოლების ლინკები

https://emis188-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mtsereteli_mes_gov_ge/ETa1Xuryft5PsYZC8dVnrKcBuYskiLhYzO0dvNRQrafoOg?e=4%3apuflQ1&at=9

https://emis188-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mtsereteli_mes_gov_ge/EV3CSpO7BWJMmnHIGv105NUB5eG-ALhNubLB3MeCcrSmuA?e=4%3aHRxDrX&at=9


ბოლო სიახლეები