ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“ ახალ საერთაშორისო ბაზაში

ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“ ახალ საერთაშორისო ბაზაში

ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“ (www.economicprofile.org) ინდექსირებულია საერთაშორისო ბაზაში International Scientific Indexing (ISI). აღნიშნულის დასტურად ჟურნალს გადაეცა შესაბამისი სერტიფიკატი (https://isindexing.com/isi/viewjournal.php).

ISI-ს ძირითადი მიზანია გაზარდოს სამეცნიერო გამოცემების ხელმისაწვდომობა, ხილვადობა და გამოყენების სიმარტივე. ბაზა მოიცავს 10 ათასზე მეტ საერთაშორისო ჟურნალს. მისი მეშვეობით ავტორს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია ამ ჟურნალების იმპაქტ ფაქტორის, სამეცნიერო შრომების და მომავალი ღონისძიებების შესახებ.

ISI ყოველწლიურად დაადგენს და გამოაქვეყნებს ჩვენი ჟურნალის იმპაქტ ფაქტორს.