ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

2010-2011 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღება

ქუთაისის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2010-2011 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე

მისაღები გამოცდის საკითხები საგნებში:

  1. „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“
  2. „ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი“

რეკომენდირებული ლიტერატურა!

- საბუთების მიღება იწარმოებს 2010 წლის 10 ოქტომბრამდე
- მისაღები გამოცდა ჩატარდება 2010 წლის 15 ოქტომბერს
- სასწავლო წელი დაიწყება 2010 წლის 18 ოქტომბერს

წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:

  • ბაკალავრის დიპლომის დედანი და ასლი, (ან ცნობა უნივერსიტეტიდან)
  • გამოცდების ეროვნული ცენტრის სერთიფიკატი,
  • ოთხი ფოტოსურათი 3X4,
  • დიპლომის დანართი,
  • პირადობის მოწმობის ასლი,
  • მიწერის მოწმობის ან სამხედრო ბარათის ასლი (ვაჟებმა)