ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

სტუდენტური დისკუსიების ციკლი

ამა წლის 13 ნოემბერს ჩატარდა სტუდენტური დისკუსიების ციკლი სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებთან, რომელიც მიმდინარეობდა 2008 წლიდან გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ. კონკურსის წესით ირჩეოდა  ყოველ წელს სადისკუსიო კლუბის წევრები, ახალი ნაკადი რომელიც  დაიწყო 2010 წლის აპრილში მიმდინარეობდა მთელი წლის განმავლობაში.ბოლო შეხვედრა შედგა 2010 წლის 13 ნოემბერს, სადაც  სადისკუსიო კლუბის წევრმა ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტმა  მონიკა  ლაგვილავამ  გააკეთა მოხსენება თემაზე: „არის თუ არა საერთაშორისო და შინა კანონმდებლობის დონეზე გარანტირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე  დაბრუნების უფლება და რა პირობები  უნდა დაკმაყოფილდეს აღნიშნული უფლებების რეალიზაციის მიზნით“ .

2010 წლის 6 დეკემბერს კი სადისკუსიო  კლუბის წევრები დაჯილდოებულ იქნა სართიფიკატებით  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ხელმძხვანელის ბატონი გიორგი ტუღუშის მიერ.

{Gallery dir='news/23-12-2010-2'}

ბოლო სიახლეები