ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ანაზღაურებადი სტაჟირება სტუდენტებისათვის ქუთაისის უნივერსიტეტში

ანაზღაურებადი სტაჟირება სტუდენტებისათვის ქუთაისის უნივერსიტეტში

ქუთაისის უნივერსიტეტის აცხადებს ანაზღაურებად სტაჟირებას საკუთარი სტუდენტებისათვის შემდეგ პოზიციებზე:

  1. ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურში - ვაკანტური ადგილი 1 (ერთი)
  2. მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში - ვაკანტური ადგილი 2 (ორი)
  3. სტრატეგიული   განვითარების, ინტერნაციონალიზაციისა და კვლევების ხელშეწყობის სამსახურში - ვაკანტური ადგილი 2 (ორი)
  4. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურში -  ვაკანტური ადგილი 2 (ორი)
  5. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში - ვაკანტური ადგილი 1 (ერთი)
  6. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე -  ვაკანტური ადგილი 2 (ორი)

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ პირადად, ან ელექტრონულად 2019 წლის 11 მარტიდან – 2019 წლის 24 მარტის ჩათვლით, სამუშაო დღეებში 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე, შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ კანცელარიაში (მის.: ქუთაისი, ა. წერეთლის ქ. #13, მეორე სართული), ან [email protected]-ზე (სადაც თემის ველში მიეთითება ვაკანსიის სრული დასახელება). 

დეტალური ინფომაცია ინხილეთ თანდართულ ფაილში