ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი

ქუთაისის უნივერსიტეტის მიერ დაარსებული რეფერირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“ (ISSN 1512 – 3901) გამოიცემა 2006 წლიდან. 2017 წლიდან ჟურნალს მიენიჭა ელექტრონული საერთაშორისო სტანდარტის სერიული ნომერი (E ISSN 2587 – 5310). ჟურნალი ეთმობა საქართველოსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების წამყვანი მეცნიერების და სპეციალისტების კვლევებისა და პრაქტიკული მუშაობის შედეგებს. ჟურნალის ყველა ნომერი განთავსებულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრულ ბიბლიოთეკაში „ივერიელი“. 

ვებ-გვერდი: http://www.economicprofile.org/