ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

კონფერენციების კრებულები

#

კონფერენციის დასახელება

ჩატარების პერიოდი

შენიშვნა

1

„ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“

5-6 ნოემბერი, 2011

იხილეთ დანართი

2

„ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და პერსპექტივები“

20-21 ოქტომბერი, 2012

იხილეთ დანართი

3

“სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“ 

 

26-27 ოქტომბერი, 2013

 

იხილეთ დანართში

4

აკად. ვ.ქელბაქიანის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

12-13 იანვარი, 2013

იხილეთ დანართი

5

„ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“

8-9 ნოემბერი, 2014

იხილეთ დანართი

6

„ქრისტიანობა და ეკონომიკა“

22-23 ოქტომბერი, 2016

 

იხილეთ დანართი

7

„ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები“

11-12 ნოემბერი, 2017

 

იხილეთ დანართი

8

ქუთაისის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:

COVID-19-ის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები ეკონომიკაში, 

ბიზნესსა და მედიცინაში“

 

2021 წლის 4-5 ოქტომბერი

იხილეთ დანართში