ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ქუთაისის უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკა დისტანციურად მუშაობს

ქვეყანაში შექმნილი დაძაბული სიტუაციის მიუხედავად, ქუთაისის უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკა ფუნქციონირებას აგრძელებს, თუმცა ამჯერად ონლაინ სივრცეში. ჩვენი იურისტები საჭირო მომსახურებას უმოკლეს დროში გაგიწევენ.

ჩვენ გთავაზობთ:
· უფასო იურიდიულ მომსახურეობას;
ვის შეუძლია იურიდიული მომსახურეობის მიღება?
· საქართველოში მცხოვრებ ნებისმიერ ფიზიკურ პირს;
· საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ნებისმიერ იურიდიულ პირს;

საქმეთა კატეგორია:
· სამოქალაქო სამართალი;
· შრომითი სამართალი;
· ადმინისტრაციული სამართალი;
· საბანკო სამართალი;
· სამშენებლო სამართალი;
· სამედიცინო სამართალი;
იურიდიული მომსახურეობა მოიცავს:
· უფასო იურიდიულ კონსულტაცია (ზეპირი ან წერილობითი ფორმით);
· განცხადების,საჩივრის, შუამდგომლობის სარჩელის/შესაგებლის,
ხელშეკრულების ან სხვა სახის იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება;
· უფასო წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში;
· წარმომადგენლობა საარბიტრაჟო განხილვასა და მედიაციაში;

იურიდიული კლინიკის მიზანი:
ქუთაისის უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკა, რომელიც 2020 წელს დაარსდა, მიზნად ისახავს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში უფასო იურიდიული მომსახურების გაწევას ფიზიკური ან იურიდიული პირებისათვის, წარმომადგენლობა იმერეთის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.

·ტელეფონი: 577 64 84 00
საკონტაქტო პირი: იურიდიული კლინიკის კოორდინატორი - თამარ ამაღლობელი.

Email: [email protected]