ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ბუღალტერთან სტაჟირების ერთ თვიანი პროგრამა ქუთაისში

 

"სასწავლო საგანმანათლებლო ცენტრ ცოდნა”-ს ქუთაისის ფილიალი გთავაზობთ ბუღალტერთან სტაჟირების ერთ თვიან პროგრამას.

 

სტაჟირება შესაძლებელია სხვადასხვა მიმართულებით: ტურისტული, სადაზღვევო, სასტუმრო, სასწავლო,  სავაჭრო სექტორში და ა.შ.  სტაჟირების გავლა შესაძლებელია ნებისმიერ ქალაქში საქართველოს მასშტაბით.

 

ამ ხნის განმავლობაში სტაჟიორები შეისწავლიან:

 • პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავებას;
 • ბაზის შექმნას-აწყობას;
 • სახელფასო უწყისის მომზადებას;
 • ანგარიშსწორებას მყიდველებთან და მომწოდებლებთან;
 • სასაქონლო ზედნადებებისა და ანგარიშფაქტურების აღრიცხვას;
 • ბანკის ბრუნვას;
 • შემოსავლებსა და გასავლებს;
 • კორექტირებას საბუღალტროსა და საგადასახადო აღრიცხვიანობას შორის;
 • უნაღდო ანგარიშსწორება ბიუჯეტთან;
 • მოგება–ზარალის ანგარიშგების შედგენას;
 • გადასახადებსა და დეკლარაციების შევსებას;
 • ხელშეკრულებების, აქტების ჩამოყალიბებას;
 • დამოუკიდებლად აწარმოოს ორგანიზაციის საბუღალტრო საქმიანობა.
 • ელექტრონული დეკლარაციების შევსებას;

http://tsodna.ge/?address=gv&t=3&id=127&page=0&lang=1

 

სტაჟირების დროს მსმენელები  უშუალოდ იმუშავებენ “Oris“ ან „Superfin“-ის პროგრამებში. აწარმოებენ კონკრეტული ორგანიზაციების დოკუმენტაციებს.

 

პროგრამის სრულყოფილად გავლის შედეგად, სტაჟიორებს თავისუფლად შეეძლებათ დამოუკიდებლად აწარმოონ ბუღალტერია. პრაქტიკის დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი ცნობა და რეკომენდაცია დასაქმებისათვის.

 

წარმატებული მსმენელების  CV- ები განთავსდება, როგორც „ცოდნის“, ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ვებ-გვერდებზე.

 

სტაჟირების დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი ცნობა და რეკომენდაცია.

 

ჩაწერა მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე:

 

ქ. ქუთაისი რუსთაველის ქ. # 71; (+995 431)251227;    (+995 558)901806; (+995 592)2380 80;

 

ელ-ფოსტა: [email protected]

ვებ-გვერდი: www.tsodna.ge