ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ინფორმაცია 2019 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველთათვის!

საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, ქუთაისის უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია:

  1. ჩააბაროს უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა სპეციალობის საგანში (გამოცდის თარიღი - 02/10/2019);
  2. ჩააბაროს უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ინგლისურ ენაში (გამოცდის თარიღი - 03/10/2019).მაგისტრობის კანდიდატობის მსურველთა საბუთების მიღება დაიწყება 2019 წლის 9 სექტემბერს 10:00 საათზე და დასრულდება 27 სექტემბერს 16:00 საათზე.

წარსადგენი დოკუმენტაცია

  • საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი, ასლი);
  • ბაკალავრის დიპლომი (დედანი, ასლი), ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ვაჟების შემთხვევაში);
  • 2 ფოტოსურათი (3X4).      
  • CV ფოტოსურათით.

სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს, როგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონული (CD-ზე ჩაწერილი) ფორმატით.

პროგრამა

ადგილი

წლიური საფასური

ტესტის ტიპი

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი

10

2250

B

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე

20

2250

B

საგამოცდო საკითხები:


საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი;

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე;

ინგლისური ენის საგამოცდო ტესტის ნიმუში;

 

 

დამატებითი ინფორმაცია ორივე პროგრამის შესახებ - http://www.unik.edu.ge/index.php?page=109

კითხვების შემთხვევაში, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით
მეილზე: [email protected]             [email protected]

ტელ: (+995 431) 237979 ( სამუშაო საათებში: ორშაბათი-პარასკევი 09:00-18:00საათი)